Tag: bạn bè rạn nứt

Mất đi một người bạn cứ đau như thất tình

Mất đi một người bạn cứ đau như thất tình

Từ danh sách ưu tiên chuyển thành bạn bè bình thường rồi dần unfriend, block nhau từ lúc nào không hay. Từ sau đó, cuộc sống của tớ không còn sự xuất hiện của cậu nữa, muốn khóc cũng khóc