Tag: bạn thân nhất

Có một đứa bạn thân đúng là hạnh phúc nhất trên đời

Có một đứa bạn thân đúng là hạnh phúc nhất trên đời

Không khó để tìm một tấm hình có mặt cả hai, nhưng thật khó để kiếm một tấm ảnh tử tế mà nó chụp cho bạn. Điều ngược lại cũng đúng. Dù lắm khi nó cũng “trời đánh” thật, nhưng