Tag: bạn thân thiết

Mấy đứa ế cứ ở chơi thân với nhau thì ế lại hoàn ế thôi

Mấy đứa ế cứ ở chơi thân với nhau thì ế lại hoàn ế thôi

Mặc dù đều đồng cảnh ngộ chưa có người yêu và kinh nghiệm yêu đương có khi chỉ là số 0 tròn trĩnh, nhưng chắc chắn sẽ giúp đỡ nhau hết mình nếu như một trong hai tìm được đối