Tag: Bạn thân và người quen

Câu chuyện tình bạn: Bạn thân và người quen…

Câu chuyện tình bạn: Bạn thân và người quen…

Bạn thân là người sẽ không cười nhạo hay làm tổn thương bạn và nếu họ có làm tổn thương bạn thì họ sẽ cố gắng hết sức để an ủi bạn. Họ là người bạn yêu mến. Người quen