Tag: bạn tốt

Những điều mà chúng ta chỉ có thể học hỏi ở bạn bè

Những điều mà chúng ta chỉ có thể học hỏi ở bạn bè

Dù bạn có ngủ say như thế nào, bạn cũng sẽ bị những người bạn thân đánh thức một cách hài hước và không thể “khó chịu” hơn. Có thể là nước bắn tung tóe trên khuôn mặt của bạn,

Có những lúc chẳng ai đối xử tốt với bạn được như bạn thân đâu

Có những lúc chẳng ai đối xử tốt với bạn được như bạn thân đâu

Khi bạn biết nó cũng đang bận đến phát rồ với cuộc sống của nó, nhưng vẫn luôn dừng tất cả mọi thứ chỉ để ở bên lúc bạn cần. Bạn bè đúng là những người tốt nhất thế giới,