Tag: câu chuyện Bài học cho tình bạn

Câu chuyện tình bạn: Bài học cho tình bạn!

Câu chuyện tình bạn: Bài học cho tình bạn!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ