Tag: câu chuyện Bạn có bao nhiêu người bạn

Câu chuyện tình bạn: Bạn có bao nhiêu người bạn?

Câu chuyện tình bạn: Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên. Một cụ