Tag: câu chuyện Bạn thân

Câu chuyện tình bạn: Bạn thân

Câu chuyện tình bạn: Bạn thân

Không màng đến lời của vị chỉ huy, người lính vẫn bỏ đi. Thật kỳ diệu, anh ta đã xoay sở để đến được bên người bạn của mình, nhấc anh ta lên vai và đem anh ấy trở về