Tag: câu chuyện Cầu nguyện

Câu chuyện tình bạn: Cầu nguyện

Câu chuyện tình bạn: Cầu nguyện

Liên tục những ngày sau đó, người thứ nhất cầu nguyện được căn nhà, quần áo ấm và nhiều thức ăn hơn. Phép màu lại xảy ra. Những gì anh ta ước thường xuất hiện ngay vào buổi sáng ngày