Tag: câu chuyện Điều giản dị

Câu chuyện tình bạn: Điều giản dị

Câu chuyện tình bạn: Điều giản dị

Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp… Hơn 10 giờ