Tag: chuyện Lời xin lỗi thứ 100

Câu chuyện tình bạn: Lời xin lỗi thứ 100

Câu chuyện tình bạn: Lời xin lỗi thứ 100

Cậu ấy luôn như thế , không giải thích , không an ủi , không cãi cọ . Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều không thể ” cho qua ” được với chỉ một lời xin lỗi