Tag: con trai

Có bạn thân là con trai thích thật đấy!

Có bạn thân là con trai thích thật đấy!

Ờ thì cũng tạ ơn cậu lắm đấy khi chính cậu là đứa kể cho tớ nghe mấy chuyện bậy không tả, mấy chuyện mà đáng nhẽ ra tớ chẳng bao giờ phải nghe… Thật may mắn khi quanh bạn