Tag: Justin Bieber

Justin Bieber hiện đang muốn xóa tan hiềm khích với Taylor Swift

Justin Bieber hiện đang muốn xóa tan hiềm khích với Taylor Swift

Trên Twitter, Justin Bieber còn đăng dòng tweet với Billboard rằng: “Taylor rất tuyệt. Có lẽ đã đến lúc sửa chữa mọi thứ và lên sân khấu cùng nhau lần nữa”. Justin Bieber hiện đang muốn xóa tan hiềm khích