Tag: lưu giữ tình bạn

Một vài “chiêu” để tình bạn không bị khoảng cách xóa nhòa

Một vài "chiêu" để tình bạn không bị khoảng cách xóa nhòa

Cả hai có thể chọn một bộ phim, xem cùng lúc và tranh thủ chat, nhắn tin bàn tán về bộ phim đang chiếu, cảm giác sẽ giống như BFF đang ngồi cạnh bạn và lải nhải không dứt. Giữ