Tag: nam và nữ khó làm bạn thân

Con trai và con gái không thể tồn tại tình bạn đơn thuần

Con trai và con gái không thể tồn tại tình bạn đơn thuần

Mình vốn nghĩ mình và cậu là một cặp oan gia chẳng thể hóa giải, là một sai lầm của tạo hóa. À không, thực ra thì mình nghĩ cậu chính là sản phẩm lỗi của tạo hóa, còn mình,