Tag: người bạn thân

Có những lúc chẳng ai đối xử tốt với bạn được như bạn thân đâu

Có những lúc chẳng ai đối xử tốt với bạn được như bạn thân đâu

Khi bạn biết nó cũng đang bận đến phát rồ với cuộc sống của nó, nhưng vẫn luôn dừng tất cả mọi thứ chỉ để ở bên lúc bạn cần. Bạn bè đúng là những người tốt nhất thế giới,

Có một đứa bạn thân đúng là hạnh phúc nhất trên đời

Có một đứa bạn thân đúng là hạnh phúc nhất trên đời

Không khó để tìm một tấm hình có mặt cả hai, nhưng thật khó để kiếm một tấm ảnh tử tế mà nó chụp cho bạn. Điều ngược lại cũng đúng. Dù lắm khi nó cũng “trời đánh” thật, nhưng