Tag: tình bạn bền vững

Muốn sở hữu một tình bạn bền vững, ta cũng cần nỗ lực

Muốn sở hữu một tình bạn bền vững, ta cũng cần nỗ lực

Bạn không cần phải làm hài lòng người kia, cũng như người kia không cần phải vì bạn mà làm những điều người đó không thích. Một tình bạn chân thành và sâu sắc là tình bạn mà cả hai