Tag: tình bạn giản dị

Tình bạn giản dị của Bill Gates và Warren Buffett

Tình bạn giản dị của Bill Gates và Warren Buffett

Chính Bill Gates từng ghi lại cảm xúc chân thành của ông về tình bạn kéo dài hơn 1/4 thế kỉ với Warren Buffett. Với Bill Gates, Warren còn hơn cả một người bạn thân. Bill Gates và Warren Buffett