Tag: Yoo Ah In

Yoo Ah In gửi một xe đồ ăn nhẹ cho bạn thân của anh – Song Joong Ki.

Yoo Ah In gửi một xe đồ ăn nhẹ cho bạn thân của anh – Song Joong Ki.

Vì thời tiết đang vô cùng nóng nực nên Yoo Ah In đã chuẩn bị đá bào “bingsu” và đồ uống cho hơn 200 người. Trên mỗi ly đồ uống, anh ấy viết rằng “Mong quá trình quay “Battleship Island”